Skip to content

In een levenstestament legt u wensen en instructies vast voor als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Steeds meer Nederlanders kiezen voor een levenstestament. Het aantal blijft stijgen, blijkt uit cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

In het levenstestament kunnen allerlei zaken worden opgenomen. Niet alleen financiële zaken, maar bijvoorbeeld ook de zorg voor de hond. Een belangrijk onderdeel van het levenstestament is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon die volledig op de hoogte is van uw wensen.

Heeft u vragen, neem dan gerust CONTACT met ons op.

Back To Top