Skip to content

Op Internationale Vrouwendag wordt al sinds 1910 wereldwijd stilgestaan bij de positie en de rol van vrouwen. In 1978 werd de dag door de Verenigde Naties als feestdag erkend.

In de afgelopen decennia heeft er ook in het uitvaartvak een inhaalslag plaatsgevonden. Vanaf het midden van de jaren ’90 stapten er – toen nog op kleine schaal – vrouwen in bij de opleidingen uitvaartverzorging.

Het mannenbolwerk veranderde gestaag en verdween uiteindelijk voorgoed.

Tegenwoordig zijn vrouwen niet meer weg te denken in het uitvaartberoep. Inmiddels vragen nabestaanden zelfs met enige regelmaat bewust naar een begeleidster bij Uitvaartverzorging UEV.

De betrokkenheid en vakbekwaamheid van mannen en vrouwen is gelijk. En maakt daarmee het persoonlijk afscheid volwaardig.

Back To Top